top of page

DE "16 ANIMALI" PUZZEL, ONTWORPEN DOOR ENZO MARI IN 1957 VOOR DANESE MILANO, STAAT BEKEND ALS EEN VAN DE MEEST PROMINENTE VOORBEELDEN VAN DESIGN TOEGEPAST OP EDUCATIEVE OBJECTEN. HET BETREFT HIER EEN LIMITED EDITION, EEN HEDENDAAGSE BATCH VAN NA 2000 BESTAANDE UIT 200 PUZZELS.

OORSPRONKELIJK BEDACHT IN 1956 ALS REACTIE OP EEN OPDRACHT VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING BIJ LA RINASCENTE (EEN ITALIAANSE KETEN VAN LUXE WARENHUIZEN), RAAKTE MARI GEÏNSPIREERD DOOR SCANDINAVISCH SPEELGOED DAT HIJ TEGENKWAM. DIT SPEELGOED BESTOND UIT EEN HOUTEN KIST MET LOSSE ONDERDELEN DIE VAAG OP DIEREN LEKEN. HIJ VONDT HET ECHTER SAAI VANWEGE DE GELIJKENIS TUSSEN DE VORMEN, EN BEGON ZIJN EIGEN VERSIE TE ONTWERPEN MET EEN GEVARIEERDERE EN REALISTISCHERE SET VORMEN. 

NA RUIM DERTIG SCHETSEN EN DRIE PROTOTYPES WAS HET DEFINITIEVE ONTWERP GEREED. DE DIEREN ZOUDEN ALLEMAAL UIT ÉÉN STUK HOUT WODEN GESNEDEN, IN ELKAAR PASSEN MET ZESTIEN INDIVIDUELE KARAKTERS, ELK MET VOLDOENDE DIEPTE OM ZE ROBUUST EN STAPELBAAR TE MAKEN. 

ONDANKS DE POSITIEVE ONTVANGST VAN HET SPEL, WAS HET PRODUCTIEPROCES COMPLEX, TIJDROVEND EN KOSTBAAR. HET GEBRUIK VAN HOOGGEKWALIFICEERDE AMBACHTELIJKE TECHNIEKEN BLEEK NIET PRODUCTIEF NOCH CONCURREREND. MARI WAS ECHTER VASTBESLOTEN OM MASSAPRODUCTIE TE BEHOUDEN ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE SCHOONHEID EN EFFICIËNTIE VAN ZIJN ORIGINELE ONTWERP. HIERDOOR IS DEZE PUZZEL UNIEK, MET DE HAND GEMAAKT EN VOLLEDIG VERVAARDIGD UIT EIKENHOUT.  

bottom of page