top of page

DE "TIMOR" EEUWIGDURENDE KALENDER, ONTWORPEN DOOR ENZO MARI IN 1967 VOOR DANESE MILANO. BEHOORT ONGETWIJFELD TOT EEN VAN DE MEEST BELANGRIJKE EN BEKENDE DESIGNSTUKKEN VAN MARI. DOOR DEZE ERKENNING MAAKT DE "TIMOR" KALENDER DEEL UIT VAN DE COLLECTIES VAN VOORAANSTAANDE MUSEA, WAARONDER DIE VAN HET MOMA IN NEW YORK EN HET SMITHSONIAN. 

ZOALS DUIDELIJK TE ZIEN IS IJ DIT OBJECT, KOESTERT MARI ALTIJD EEN FASCINATIE VOOR DE VORM EN DE NAUWE VERBONDENHEID ERVAN MET DE FUNCTIE VAN HET OBJECT. VOOR HET ONTWERP VAN DE EEUWIGDURENDE KALENDER 'TIMOR' LIET MARI ZICH INSPIREREN DOOR SPOORWEGBORDEN EN HUN DOELTREFFENDHEID IN HET VERSCHAFFEN VAN INFORMATIE IN ÉÉN OOGOPSLAG. HIJ NAM DEZE VORM OVER EN GAF ER EEN NIEUWE FUNCTIE AAN: EEN KALENDER VOOR ÉÉN DAG. UITERAARD MAAKTE HIJ GEBRUIK VAN HET ICONISCHE LETTERTYPE UIT HET MIDDEN VAN DE EEUW: HELVETICA (1957).

bottom of page